Zawieszenie

Coś pomiędzy sensem, a nonsensem.
Życiem, a śmiercią.
Sercem, a umysłem.
Dniem, a nocą.
Mową, a milczeniem.
Rzeczywistością, a snem.
Hałasem, a ciszą.
Spokojem, a strachem.